Fyll i Hälsoenkäten senast den 31/8

Information från UK

Den nya Hälsoenkäten utformad och öppen för att fyllas i! Vi hoppas att så många staffeägare som möjligt vill fylla i enkäten, för att vi skall kunna kartlägga hälsoläget i rasen och använda det som underlag för vårt framtida arbete med rasen.

Läs all information och länk till enkät här http://ssbtk.se/avel/